University Rank Holders

Sithara V. R

Sai Shweta S

Nisha M

Sumathi V

Sanjana S

Chitra V

Jayapriya R

SHALU C

MEENAKSHI S

SNEHA D